Gwaranacja


Każdy sufit, który został zakupiony w autoryzowanej sieci sprzedaży , a także zamontowany przez Autoryzowanego Dealera – Instalatora podlega 3-letniej gwarancji sprawowanej w jego siedzibie. Gwarancja ta jest liczona od daty zamontowania sufitu, a dotyczy mechanicznej trwałości materiałów. Dodatkowo obowiązuje 15–letnia gwarancja odnośnie trwałości koloru oraz kształtu zakupionego i zamontowanego sufitu.

Jeśli Dealer zakończyłby działalność, gwarancję przejmuje. W ramach udzielonej gwarancji, bezpłatnie usuwane są wszystkie usterki, jednak tylko w przypadku, gdy sufit eksploatowany był zgodnie z nakazami i zaleceniami, które znaleźć można w instrukcji obsługi stanowiącej część gwarancji.W wypadku sporu dotyczącego przyczyny powstania uszkodzenia, a więc jego usunięcia w ramach gwarancji lub poza nią, przeprowadzona zostanie ekspertyza przez firmę , które jest uprawniona do dokonywania tego typu ekspertyz i wydawania opinii na ten temat.

Gwaranacja


Każdy sufit, który został zakupiony w autoryzowanej sieci sprzedaży , a także zamontowany przez Autoryzowanego Dealera – Instalatora podlega 3-letniej gwarancji sprawowanej w jego siedzibie. Gwarancja ta jest liczona od daty zamontowania sufitu, a dotyczy mechanicznej trwałości materiałów. Dodatkowo obowiązuje 15–letnia gwarancja odnośnie trwałości koloru oraz kształtu zakupionego i zamontowanego sufitu.

Jeśli Dealer zakończyłby działalność, gwarancję przejmuje. W ramach udzielonej gwarancji, bezpłatnie usuwane są wszystkie usterki, jednak tylko w przypadku, gdy sufit eksploatowany był zgodnie z nakazami i zaleceniami, które znaleźć można w instrukcji obsługi stanowiącej część gwarancji.W wypadku sporu dotyczącego przyczyny powstania uszkodzenia, a więc jego usunięcia w ramach gwarancji lub poza nią, przeprowadzona zostanie ekspertyza przez firmę , które jest uprawniona do dokonywania tego typu ekspertyz i wydawania opinii na ten temat.